Projekty

Projekty:

PROJEKT – WDROŻENIE KRAJOWEGO SYSTEMU DANYCH OŚWIATOWYCH KSDO

PROJEKT – INTEGRACJA BAZ DANYCH OŚWIATY

 

Zapytania ofertowe:

2019-09-20

Przedmiotem zamówienia będzie usługa ochrony i przyśpieszania serwowania danych aplikacji (dalej Usługi lub CDN) na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

 

2019-08-22

Przedmiotem zamówienia będą usługi zaprojektowania i wykonania interfejsu graficznego - GUI Designer na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

 

2019-07-23

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej i zabezpieczeń na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 nr UDA-POWR.02.10.00-00-0008/18-00.

 

06.08.2019 - Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

 

 

2019-07-19

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej i zabezpieczeń na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 nr UDA-POWR.02.10.00-00-0008/18-00.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

 

2019-07-18

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi programistycznej  na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych (KSDO)” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

 

25.07.2019 - Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

 

 

2019-04-30

Przedmiotem zamówienia będą usługi projektowania i wykonania interfejsu graficznego (rola GUI Designer – dalej Usługa)  na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych systemu oświaty” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 nr UDA.POWR.02.10.00-00-0001/16-04.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

 

 

2019-04-26

Przedmiotem zamówienia będą usługi wykonania testów i audytów bezpieczeństwa oraz pomiarów wydajnościowych aplikacji z interfejsem użytkownika WWW (Usługa) na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych systemu oświaty” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 lipca 2018 nr UDA.POWR.02.10.00-00-0001/16-04.

 

02.05.2019 - Pytania i odpowiedzi

Zapytanie ofertowe

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

 

 

2019-04-01

Przedmiotem zamówienia będzie usługa kolokacji wraz z łączami dostępowymi (Usługa) na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych KSDO”.

 

I.    Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 12.04.2019 r. Wprowadzone zmiany:

1. Zmiana zapisu w pkt. VII ust. 1 Kryteria Oceny ofert – wprowadzono uszczegółowienie opisu definicji Ceny.

2. W związku z powyższą zmianą – zmieniono Załącznik nr 4 - Formularz oferty.
3. Zmiana zapisu w pkt. V. ust. 1 – zmiana terminu składania ofert na dzień 23.04.2019 rok godz. 12.30.

II.    Poniżej w załączniku umieszczona jest pełna treść zmienionego zapytania ofertowego oraz nowy Załącznik nr 4 po zmianie.

 

III.    Zmiana treści zapytania ofertowego z dnia 01.04.2019 r. Wprowadzone zmiany:
     1.    Zmiana zapisu w pkt. II ust. 1 Zakres i przedmiot wykonania Usługi, ppkt. 9.
     2.    Zmiana zapisu w pkt. V. ust. 1 – zmiana terminu składania ofert.

Poniżej w załączniku umieszczona jest pełna treść zmienionego zapytania ofertowego:

IV.    Publikujemy również treść pytań i odpowiedzi Zamawiającego z dnia 09.04.2019 r., jakie pojawiły się w trakcie postępowania.

 

12.04.2019 - Zmieniona treść zapytania oferowego

12.04.2019 - Załącznik_4 po zmianie

09.04.2019 - Pytania i odpowiedzi

09.04.2019 - Zmieniona treść zapytania oferowego

Zapytanie ofertowe

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

 

 

2019-02-18

Przedmiotem niniejszego zamówienia będzie świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej, zabezpieczeń oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

 

 

2019-02-01

Przedmiotem zamówienia będzie usługa wynajmu zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o. o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA:

W dokumencie - "Zapytanie ofertowe" w pkt. II ust. 1 - w tabeli, w górnym wierszu, dla TYPU B zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w nawiasie została omyłkowo wpisana wartość 7 szt. - poprawna wartość to 8 szt. tj. zgodnie z zapisami z pkt. II ust. 4 - "Termin realizacji zamówienia",  gdzie opisany jest harmonogram dostarczenia usługi wynajmu dla 8 szt. zestawów komputerowych TYP B. Poprawiony plik "Zapytanie ofertowe" został dodany do ogłoszenia pod nazwą: "Zapytanie ofertowe - sprostowanie". W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa 14.02.2019 r. o godzinie 12:30.

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - sprostowanie

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Zawiadomienie o braku rozstrzygnięcia

 

2019-01-16

Przedmiotem zamówienia będzie usługa wynajmu zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o. o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

 

Zapytanie

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Archiwum zapytań