Oferta » Usługi » Usługi serwisowe

Świadczymy usługi informatyczne tak aby każdy klient korzystający z naszych usług czuł się bezpiecznie i mógł spokojnie rozwijać swój biznes mimo ciągłych zmian, które zachodzą na rynku IT.

W prowadzeniu biznesu każda przerwa w działaniu oprogramowania, serwerów, komputerów, drukarek i innych sprzętów IT to utrata dostępu do podstawowych zasobów IT firmy co oznacza brak łączności z klientami lub dostawcami. Takie sytuacje nie mogą się zdarzać w dobrze funkcjonującej firmie, bo to potencjalna utrata zysku, a czasem nawet klienta.

W związku tym świadczymy pełen zakres usług wsparcia a także zapewniamy optymalizację, monitoring i zarządzanie infrastrukturą

Zapewniamy naszym Klientom technologię umożliwiającą pro-aktywne monitorowanie środowiska, dystrybucję oprogramowania i aktualizacji, centralne zarządzanie konfi guracją i zmianą, systemy zautomatyzowanych kopii zapasowych i inne.

« powrót