Oferta » Infrastruktura IT » Okablowanie strukturalne i branże pokrewne

Okablowanie strukturalne tworzy firmową infrastrukturę teleinformatyczną, a więc swego rodzaju krwioobieg sieci w danym budynku. To właśnie dzięki kablom możliwa jest komunikacja między poszczególnymi urządzeniami, dlatego ich jakość, logiczne  ich rozłożenie oraz łatwy dostęp jest jednym z najważniejszych elementów, które decydują o niezawodności całej sieci. Dzięki zastosowaniu okablowania strukturalnego, możliwe jest nie tylko podłączenie urządzeń do sieci we właściwie dowolnym miejscu w budynku, ale i - co jest nie mniej ważne - zrobienie tego w bardzo prosty sposób. W ramach każdej sieci możemy wyróżnić dwa poziomy okablowania strukturalnego: poziome i pionowe, oraz punkty dystrybucyjne (dostępowe).


Punkt dostępowy jest miejscem, gdzie zbiega się okablowanie z jednego, podległego mu obszaru. W zależności od stopnia skomplikowania architektury sieci, można wyróżnić kilka poziomów punktów dystrybucyjne np.: pośrednie punkty dostępowe, obejmujące swoim zasięgiem poszczególne strefy budynku (np. kondygnacje), oraz dostępowy punkt centralny, scalający całość sieci. Pośrednie punkty dystrybucyjne mieszczą się zazwyczaj w niewielkich pomieszczeniach, gdzie umieszczona jest tzw. szafa rozdzielcza oraz sprzęt pasywny i aktywny, odpowiedzialne za odbieranie i przekazywanie sygnałów z i do obszaru podległego punktowi.

Poziome okablowanie sieci jest tą jej częścią, która łączy użytkownika z punktem dostępowym, i składa się z kilku elementów. Pierwszym z tych elementów będzie więc punkt abonencki, dzięki któremu możliwe jest podłączenie - wykorzystując do tego odpowiednie kable (UTP lub światłowody) - urządzeń użytkowników do sieci. Zazwyczaj przybiera ono formę listwy z gniazdkami wtykowymi typu RJ-45 i elektrycznymi. Dalsza część okablowania poziomego przebiega już właściwie poza wzrokiem typowych użytkowników - w specjalnych listwach, pod podłogami technicznymi lub w podwieszanych sufitach - umieszczone są kable, które łączą punkt abonencki z punktem dystrybucyjnym, skąd sygnał przekazywany jest do okablowania pionowego.

Pionowe okablowanie strukturalne (tzw. backbone) łączy pośrednie punkty dystrybucyjne z centralnym punktem dystrybucyjnym, będącym zarazem tzw. Punktem Centralnym Sieci, zawierającym serwery, inny sprzęt sieciowy oraz punkt dostępu do Internetu dla całej sieci. Zazwyczaj ten poziom okablowania umieszczany jest w specjalnym kanale kablowy, który umożliwia łatwy dostęp do wszystkich biegnących w nim kabli.


Świadczymy pełną  gamę usług w zakresie instalacji okablowania strukturalnego:

 

 1. instalacje telefoniczne
 2. okablowanie pod sieci komputerowe LAN, WAN
 3. okablowanie optyczne
 4. okablowanie tradycyjne
 5. wewnętrzne punkty dystrybucyjne sieci Wi-Fi
 6. system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN
 7. instalacje nagłaśniające i informacji wizualnej
 8. system sygnalizacji pożaru SSP
 9. dźwiękowy system ostrzegawczy DSO
 10. telewizja przemysłowa CCTV
 11. instalacje domofonowe i wideodomofonowe
 12. kontrola dostępu KD
 13. instalacje RTV-SAT
 14. rejestracja czasu pracy RCP,
 15. wykonujemy pomiary powykonawcze sieci strukturalnych przed jej certyfikacją
 16. instalacje elektryczne wewnętrzne wraz z zasileniami i rozdzielniami
 17. wykonujemy inwentaryzację zasobów strukturalnych

 

Zakres realizacji:

 1. pomoc przy określaniu wymagań technicznych
 2. przygotowanie techniczno-ekonomicznych założeń inwestycji
 3. opracowanie dokumentacji projektowej
 4. instalację okablowania strukturalnego
 5. pomiary, certyfikacja instalacji
 6. serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

 


Dla kogo?

 1. Dla każdej wielkości firmy, która chce zapewnić pracownikom dostęp przewodowy lub bezprzewodowy do sieci lokalnej i Internetu.
 2. Dla centrów dystrybucyjnych, hal produkcyjnych i magazynów.
 3. Dla budowanych i modernizowanych dataceter i serwerowni.

 

Branże pokrewne

 1. CCTV
 2. SSWiN i SSP
 3. Kontrola dostępu
 4. Systemy zasilania awaryjnego
 5. Wyposażenie serwerowni

 

Okablowanie strukturalne i branże pokrewne – kompetencje

 1. A-LANtec
 2. Introx
 3. Eaton
« powrót