Oferta » Infrastruktura IT » Macierze dyskowe

Macierze

Macierze dyskowe to urządzenia, których podstawowym zadaniem jest prezentacja logicznych przestrzeni dyskowych dla użytkowników końcowych i zapewnienie im w tle jak najwyższego poziomu dostępu do danych oraz odporności na ewentualne awarie. Istotną cechą tego typu urządzeń jest zwielokrotnienie podstawowych komponentów takich jak kontrolery, zasilacze, wentylatory itp. co pozwala często na ich wymianę w trakcie pracy całego urządzenia bez odczuwalnego wpływu na dostępność danych. W przypadku często występujących awarii dysków z pomocą przychodzi możliwość skonfigurowania przestrzeni dyskowych w grupy RAID, które cechuje specyficzny model zapisu danych wraz z dyskiem parzystości. Pozwala to na bezstratną, z punktu widzenia serwowania danych, pracę w przypadku awarii pojedynczych (bądź 2 dysków w przypadku R6 lub R-DP) dysków.

Istotną cechą urządzeń dyskowych jest możliwość ich zoptymalizowania pod konkretne wymogi stawiane przez klienta końcowego. Ilość dysków oraz rodzaj RAIDu powinien zostać zaproponowany w połączeniu z informacją o konkretnej aplikacji, która będzie korzystała z danej przestrzeni dyskowej.

Istotną zaletą rozwiązań macierzowych jest ich skalowalność. Daje to możliwość implementacji produktu, który fizycznie będzie w klasie entry level dając pełen dostęp do oferowanej przez producenta funkcjonalności, a następnie wraz z rozwojem środowiska rozbudowywać produkt o kolejne półki dyskowe.


Podział urządzeń

Poza zaletami skupiającymi się w obrębie fizycznych aspektów urządzenia należy pamiętać o szerokim zakresie funkcjonalności oferowanym przez wbudowany system operacyjny macierzy dyskowej. Podstawową cechą jest duży wybór protokołów dostępu:

 - dostęp blokowy: Fibre Channel, iSCSI, IB,

 - dostęp plikowy: SMB (CIFS), NFS.

Macierze

 

W przypadku macierzy dyskowych należy pamiętać o tematyce bezpieczeństwa danych zapisywanych na dyskach urządzenia. Większość zasobów jesteśmy w stanie zabezpieczyć poprzez szybkie kopie migawkowe. Obecnie zaimplementowane na macierzach mechanizmy wykonywania snapshot’ów są zoptymalizowane pod kątem wykorzystywania zasobów macierzy oraz zapisu danych z odpowiednio małym blokiem w celu uniknięcia sytuacji nadmiernego wykorzystania fizycznej przestrzeni dyskowej. Kolejnym ważnym mechanizmem zabezpieczającym nasze zasoby jest możliwość replikowania zasobów na macierz znajdującą się w innym miejscu. Zależnie od środowiska oraz zaimplementowanego rozwiązania mamy możliwość wdrożyć replikację synchroniczną, która będzie w stanie w bardzo szybki sposób aktywować nasze środowisko (lub jego składowe) z lokacji zastępczej w stanie prawie bezpośrednio sprzed awarii.

Z uwagi na to, że głównym zadaniem macierzy jest przechowywanie oraz udostępnianie danych to i samo podejście do tego tematu musiało zostać zoptymalizowane. W przypadku zapisu danych często spotykaną opcją jest możliwość implementacji rozwiązania z deduplikacją. Pozwala to urządzeniu na analizowanie strumienia zapisywanych danych i fizyczny zapis jedynie tych bloków, które są względem siebie unikalne. Proces ten pozwala na odczuwalne oszczędności w kwestii wykorzystywanej przestrzeni. W przypadku gdy dane przechowywane na macierzy są przez dłuższy okres niewykorzystywane to mamy możliwość skorzystania z kolejnej ciekawej opcji jaką jest tier’ing. Mechanizm ten polega na automatycznym analizowaniu przechowywaniu danych oraz częstotliwości zapytań skierowanych do nich a następnie przenoszeniu ich na przestrzeń o niższym koszcie własnym – zasoby zbudowane z mniejszej ilości wolniejszych dysków o większej pojemności.

Będąc w tematyce macierzy dyskowych należy również pamiętać o szerokim portfolio produktów pełniących rolę wirtualizatorów przestrzeni dyskowych. Największą zaletą tego typu rozwiązania jest możliwość skonsolidowania posiadanych macierzy dyskowych różnych producentów w ramach zcentralizowanego panelu do zarzadzania. Istotnym jest również fakt, iż dzięki implementacji wirtualizatora przestrzeni dyskowej mamy możliwość ominięcia ograniczeń nakładanych przez konkretnych producentów takich jak brak kompatybilności z oprogramowaniem (w przypadku starszych macierzy) lub możliwość wdrożenia mechanizmu replikacji pomiędzy macierzami innych producentów znajdujących się w warstwie fizycznej wirtualizatora.

 


 

Dla kogo?

 1. Szukających elastycznej przestrzeni dyskowej zapewniającej skalowalną wydajność.
 2. Kładących nacisk na mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo składowanych danych.
 3. Dla budujących ośrodki zapasowe.
 4. Wykorzystujacych środowiska z rozwiązaniami multi-vendor – przy zastosowaniu wirtualizatora przestrzeni dyskowych.

Korzyści

 1. Podwyższenie niezawodności związanej z dostępnością danych (brak pojedynczych punktów awarii).
 2. Poprawa wydajności zasobów dyskowych pod konkretne aplikacje.
 3. Poprawa parametrów RPO i RTO poprzez zastosowanie snapshotów, clon’ów oraz replikacji między ośrodkami.
 4. Skalowalność rozwiązania idąca wraz z rozwojem środowiska.
 5. Mechanizmy wspierające optymalne składowanie zapisanych danych.
 6. Centralizacja zarządzania w multi-vendorowym środowisku w przypadku wykorzystania wirtualizatorów macierzy.

Macierze dyskowe – kompetencje

 1. EMC
 2. NetApp

 

 

« powrót