Oferta » Bezpieczeństwo IT

NGFW Next Generation Firewall to nowoczesny system ochrony, kompleksowo zapewniający wysoki poziom bezpieczeństwa sieci na każdej płaszczyźnie. W odróżnieniu od tradycyjnego firewall'a, działającego w warstwie 3 i 4, NGFW rozszerza monitorowanie ruchu do warstwy 7, co otwiera przed administratorem ogromne możliwości konfiguracyjne zapewniając nieosiągalny do tej pory poziom bezpieczeństwa. 

czytaj więcej

Ochrona endpoint Stacja robocza, laptopy i smartphony lub inaczej końcówka jest szczególnie istotnym elementem ochrony systemów IT. Ze względu na fakt, że pracownicy korzystający z komputera podłączonego do sieci posiadają uprawnienia do określonych zasobów i systemów, stacja robocza często staje się najłatwiejszym punktem dostępu dla atakującego, którego głównym celem są systemy sieciowe jak np. serwery oraz macierze przechowujące wrażliwe dane.

czytaj więcej

Ochrona maszyn wirtualnych Tradycyjne rozwiązania zabezpieczające mogą skomplikować pracę środowisk wirtualnych oraz zmniejszyć wydajność hostów i gęstość maszyn wirtualnych. Rozwiązaniem tego problemu są zintegrowane moduły, takie jak ochrona przed szkodliwym oprogramowaniem, ocena reputacji stron WWW, zapora, zapobieganie włamaniom, monitorowanie integralności i inspekcja plików dziennika, zapewniają bezpieczeństwo serwerów, aplikacji i danych w środowiskach fizycznych, wirtualnych i przetwarzania w chmurze. Wszystkie funkcje zarządzane są z jednej konsoli, co upraszcza operacje związane z zabezpieczeniami.

czytaj więcej

Ochrona poczty Ochrona antymalware i antyspam poczty stosowana jest zarówno na bramach komunikacji firmy z Internetem, ale również na serwerach poczty Exchange lub Lotus. Rozprzestrzenianie się szkodliwego oprogramowania oraz innymi zagrożeń za pomocą poczty elektronicznej jest jednym z najczęściej wykorzystywanych wektorów ataków.

czytaj więcej

Ochrona ruchu www  Web Application Firewall (WAF) – system do zabezpieczenia aplikacji Web serwerów www udostępnianych zarówno do Internetu jaki do wnętrza sieci. Platforma zapewnia bezpieczeństwo aplikacji internetowych i XML firewall w celu ochrony, zachowania równowagi i przyspieszenia aplikacji internetowych, baz danych i wymiany informacji między nimi.

czytaj więcej

System DLP  System ochrony danych przed wyciekiem ma chronić organizację przed celową lub przypadkową utratą ważnych informacji.

czytaj więcej

Szyfrowanie danych Zapewnienie poufności danych przechowywanych na dyskach twardych lub nośnikach USB jest nieodzownym sposobem ochrony informacji przed niepowołanym dostępem. Chroni cenne dane korporacyjne na urządzeniach użytkowników końcowych i serwerach za pomocą kompleksowego mechanizmu szyfrowania oraz zintegrowanego i scentralizowanego systemu zarządzania, spójnych polityk, wydajnych możliwości raportowania oraz dowodów ochrony.

czytaj więcej

Ochrona APT  Zaawansowane i ukierunkowane ataki stały się obecnie zagrożeniem, które może dotknąć każdej wielkości firmę lub osobę o ile atakujący będzie miał konkretnie sprecyzowany cel ataku i motywację. W związku z faktem istnienia podatności i eksploitów tzw. „zero-day” można przygotować i wykonać atak, który będzie niezauważony przez istniejące tradycyjne systemy zabezpieczeń, które w dużej mierze opierają się na tym co znają, czyli sygnaturach wirusów i ataków.

czytaj więcej

Ubezpieczenie od ryzyk cyber Działająca w ramach Cyber Security Center spółka ITSS wraz z Findia przygotowały pakiet rozwiązań zapewniających kompletne bezpieczeństwo Państwa organizacji wraz z ubezpieczeniem od ryzyk cyber. Ubezpieczenie pozwala na uzyskanie finansowania lub odszkodowania z tytułu strat własnych organizacji lub roszczeń osób trzecich.

czytaj więcej