Oferta » Aplikacje » Program do obsługi sprawozdań budżetowych

Aplikacja do obsługi sprawozdań budżetowych, pozabudżetowych i finansowych przeznaczona dla jednostek instytucji budżetowych oraz samorządu terytorialnego: powiatów, urzędów miast i gmin. Stanowi ona kompleksowy system informatyczny automatyzujący zbieranie wszystkich wymaganych przepisami sprawozdań jednostkowych, a na ich podstawie tworzenie zbiorówek sprawozdań.


Ideą systemu jest zautomatyzowanie procesu tworzenia sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych i przekazywanie tych sprawozdań w formie elektronicznej.

 


Możliwości systemu

  1. Tworzenie, weryfikacja i transmisja kompletu sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych
  2. Obsługa sprawozdań finansowych bilanse
  3. Automatyzacja procesu przeksięgowań wykonania dochodów i wydatków
  4. Opisówki oraz inne raporty analityczne:

           - Wykonanie budżetu w formie układu wykonawczego

           - Wykonanie budżetu w formie grup paragrafów (budżet)

           - Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone (układ wykonawczy)

           - Wykonanie budżetu wg działu i źródła finansowania

           - Wykonanie budżetu wg jednostek organizacyjnych

 

 

« powrót