Oferta » Aplikacje

PlanZP - System do obsługi zamówień publicznych System PlanZP monitoruje próby przekroczenia progu do 30 000 EURO. PZP przeznaczony jest do planowania zamówień publicznych z poziomu jednostki, a także stanowisk merytorycznych. Za jego pomocą możemy kontrolować realizację planu oraz wprowadzać potrzebne zmiany w planie zamówień publicznych na określony rok.

czytaj więcej

Program do obsługi sprawozdań budżetowych Aplikacja do obsługi sprawozdań budżetowych, pozabudżetowych i finansowych przeznaczona dla jednostek instytucji budżetowych oraz samorządu terytorialnego: powiatów, urzędów miast i gmin. Stanowi ona kompleksowy system informatyczny automatyzujący zbieranie wszystkich wymaganych przepisami sprawozdań jednostkowych, a na ich podstawie tworzenie zbiorówek sprawozdań.

czytaj więcej

Aplikacje dedykowane Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom budujemy dedykowane oprogramowanie do wspomagania procesów zachodzących w przedsiębiorstwach oraz organach państwowych i samorządowych. Pomagamy w zidentyfikowaniu procesów, które można zautomatyzować lub też znacząco uprościć. Aplikacje tworzone są w oparciu różnorodne technologie napisane w językach. NET czy Java. 

czytaj więcej