Grupa ITSS

Grupa kapitałowa

Twórcą Grupy Kapitałowej ITSS jest istniejąca od 2007 roku spółka IT Systems and Solutions. Od tego czasu spółka zajęła wiodącą pozycję na rynku dostawców kompleksowych rozwiązań podnoszących konkurencyjność, produktywność i bezpieczeństwo środowisk informatycznych. IT Systems and Solutions od początku swojej  działalności konsekwentnie realizuje misję budowy Grupy Kapitałowej, będącej liderem w obsłudze informatycznej zarówno dużych jak i średnich firm oraz administracji publicznej i samorządowej w Polsce. Strukturę Grupy tworzą rentowne spółki technologiczne, skupiające swoją działalność w konkretnych niszach rynkowych branży informatycznej w kraju.


Skład Grupy Kapitałowej

 

 

 

Od czerwca 2013 roku częścią Grupy Kapitałowej ITSS stała się  spółka Doskomp www.doskomp.pl. Spółka powstała w 1989 roku a trzydziestolecie istnienia spółki owocuje posiadaniem ugruntowanej pozycji w Polsce wśród dostawców najwyższej klasy systemów zarządzania budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz Jednostek Budżetowych (ponad 2 tysiące Klientów). Doświadczenie pracowników Doskomp, związane z zagadnieniami sprawozdawczości budżetowej JST, od ponad 10 lat procentuje i buduje trwałą relację z Klientami spółki. Te specyficzne kompetencje pozwalają na świadczenie zaawansowanych usług na poziomie nie tylko technologicznym, ale również, co jest wyróżnieniem jakości usług Doskomp, na najwyższym poziomie merytorycznym.

 


 

 

Rok później, tj. w czerwcu 2014 IT Systems and Solutions przejęła większościowy pakiet udziałów w spółce Doskomp, co jednocześnie pozwoliło na wzbogacenie oferty Grupy o produkty i usługi spółki LPE www.lpe.edu.pl, której Doskomp jest współwłaścicielem od lipca 2013 roku. LPE jest odpowiedzialna w ramach całej grupy kapitałowej za realizowanie i wspieranie dedykowanych procesów edukacyjnych oraz szkoleniowych  wytwarzanych w oparciu o najnowsze technologie i najwyższe standardy.

 


                                                                                                                   

W lipcu 2016 do grupy dołączyła spółka JTW www.jtw.com.pl. Działająca na rynku od 2001 roku, specjalizująca się w rozproszonych systemach sieciowych i internetowych.

Domeną działalności spółki są rozwiązania integrujące systemy informatyczne przedsiębiorstw jak również rozwiązania automatyzujące komunikację elektroniczną pomiędzy podmiotami (B2B), wielodostępne systemy intranetowe wspierające procesy biznesowe w organizacji oraz aplikacje internetowe skierowane bezpośrednio do klienta końcowego (B2C). Przez 15 lat działalności spółka wypracowała bogaty portfel produktów, oraz szeroką bazę zadowolonych Klientów.

 


Jesteśmy świadomi, że przedsięwzięcia, które realizujemy wspólnie z naszymi Klientami są elementami w rozwoju technologicznym i innowacją w modelach zarządzania. Kompleksowa oferta, którą przedstawiamy jako Grupa Kapitałowa ITSS, jest dla naszych Klientów zawsze przekrojową odpowiedzią na potrzeby, które dzięki wiedzy, doświadczeniu i kompetencjom pracowników wszystkich spółek z grupy, wypełniamy z najwyższą starannością w wielu obszarach jednocześnie.