Aktualności » WSSK z ochroną Fortigate

W ramach podpisanej umowy z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym we Wrocławiu zrealizowaliśmy projekt dostawy zintegrowanego systemy bezpieczeństwa UTM, systemu gromadzenia i analiz logów, systemu bezpieczeństwa poczty e-mail, przełączników sieciowych oraz bezprzewodowych punktów dostępowych (access point).

Projekt zawierał:

  • dostawę sprzętu,
  • przygotowanie projektu infrastruktury informatycznej oraz planu wdrożenia,  
  • instalację, uruchomienie oraz implementację planu wdrożenia infrastruktury informatycznej,
  • przeprowadzenie testów działania oraz testów wysokiej dostępności rozwiązania,
  • wykonanie dokumentacji powykonawczej
  • przeniesienie konfiguracji z istniejącego systemu UTM
  • przeprowadzenie szkolenia stanowiskowego dla administratorów

 

Wartość kontraktu: ponad 720 tys. zł brutto.

« powrót