Aktualności
Dostawa serwerów dla MJWPU
28.12.2015

Pozyskaliśmy zamówienie na realizację dostawy serwerów oraz UPS-ów...

Dostawa i wdrożenie w NFOŚiGW
21.12.2015

Zakończyliśmy realizację dostawy serwerów, urządzeń firewall, macierzy...

Szkolenia dla WIŁ
16.12.2015

W dniu dzisiejszym podpisaliśmy umowę na usługę szkoleń dla Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych. ..

Zakończenie projektu dla Politechniki Warszawskiej
16.12.2015

Zakończyliśmy projekt dostawy serwera do akwizycji i szybkiego przetwarzania danych pomiarowych...

Zapewnienie infrastruktury sprzętowej na potrzeby utrzymania systemów informatycznych ePUAP2 oraz PZ/DT
15.12.2015

W dniu 15.12.2015 r. z sukcesem zakończyliśmy dostawę i implementację środowiska informatycznego dla Centrym Cyfrowej Administracji realizowanego w ramach postępowania pn.: „Zapewnienie infrastruktury
sprzętowej na potrzeby utrzymania systemów informatycznych ePUAP2 oraz PZ/DT-ETAP II”.

Wartość zamówienia opiewała na kwotę powyżej 9 mln złotych.

Skanery Podatności dla Narodowego Banku Polskiego
14.12.2015

Zakończyliśmy projekt dostawy oraz wdrożenia skanerów podatności w Narodowym Banku Polskim. Zaproponowane przez ITSS rozwiązanie służy do wykrywania i priory­tetyzujacji luk bezpieczeństwa oraz naruszenia polityk w środowisku sieciowym.

Wartość zamówienia opiewała na kwotę ponad 400.000,00 zł

Serwery dla Politechniki Warszawskiej.
02.11.2015

ITSS podpisała umowę na dostawę serwera do akwizycji i szybkiego przetwarzania danych pomiarowych z szybkimi i wielodostępowymi łączami akwizycyjnymi wraz z koniecznymi pracami adaptacyjnymi w związku z realizacją projektu "Modernizacja i budowa nowej infrastruktury naukowo badawczej Wojskowej Akademii Techniczneji Politechniki Warszawskiej na potrzeby wspólnych numeryczno-doświadczalnych badań lotniczych silnikówturbinowych" dla Instytutu Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. 

Sieciówka dla Szpitala Bielańskiego
30.10.2015

Spółka IT Systems and Solutions podpisała umowę ze Szpitalem Bielańskim na zaprojektowanie i wybudowanie sieci strukturalnej oraz dedykowanej instalacji zasilającej w Szpitalu Bielańskim. Wartość projektu wynosi ponad 980 000 zł.

Centralny Zarząd Służby Więziennej kupuje serwery w ITSS!
30.10.2015

W październiku spółka ITSS podpisała umowę z Centralnym Zarządem Służby Więziennej na dostawę 40 serwerów do kilkunastu lokalizacji w Polsce. Projekt obejmuje dostawę, zamontowanie i uruchomienie serwerów we wskazanych jednostkach. Przy realizacji zamówienia IT Systems and Solutions musiała wykazać się posiadaniem odpowiedniej wiedzy  oraz potecjału technicznego.

Dostawa infrastruktury dla Muzeum Wojska Polskiego!
23.10.2015

W ramach postępowania publicznego IT Systems and Solutions dostarczyła do Muzeum Wojska Polskiego, klaster urządzeń Fortigate, 13 urządzeń sieci bezprzewodowej FortiAP, urządzenia sieciowe firmy BROCADE, serwery, macierze Lenovo oraz bibliotekę taśmową Quantum.W ramach projektu ITSS dostarczyła także oprogramowanie niezbędne do poprawnego funkcjonowania środowiska posiadanego przez Muzeum Wojska Polskiego. Wartość całego projektu to ponad 300 000 zł.