Zapytania

Zapytania ofertowe:

2019-02-18

Przedmiotem niniejszego zamówienia będzie świadczenie usług udostępnienia infrastruktury teleinformatycznej, zabezpieczeń oraz oprogramowania specjalistycznego na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”.

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

 

 

2019-02-01

Przedmiotem zamówienia będzie usługa wynajmu zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o. o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

 

ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA:

W dokumencie - "Zapytanie ofertowe" w pkt. II ust. 1 - w tabeli, w górnym wierszu, dla TYPU B zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, w nawiasie została omyłkowo wpisana wartość 7 szt. - poprawna wartość to 8 szt. tj. zgodnie z zapisami z pkt. II ust. 4 - "Termin realizacji zamówienia",  gdzie opisany jest harmonogram dostarczenia usługi wynajmu dla 8 szt. zestawów komputerowych TYP B. Poprawiony plik "Zapytanie ofertowe" został dodany do ogłoszenia pod nazwą: "Zapytanie ofertowe - sprostowanie". W związku z wprowadzoną zmianą Zamawiający przesuwa termin składania ofert. Nowy termin składania ofert upływa 14.02.2019 r. o godzinie 12:30.

 

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe - sprostowanie

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

 

 

2019-01-16

Przedmiotem zamówienia będzie usługa wynajmu zestawów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions sp. z o. o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Wdrożenie Krajowego Systemu Danych Oświatowych”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 grudnia 2018 roku nr UDA-POWR.02.10.00-0008/18-00.

 

Zapytanie

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 

 

Archiwum zapytań