Zapytania

Zapytania ofertowe:

2018-07-18

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie i stworzenie 36 aplikacyjnych filmów instruktażowych (Usługa) na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych sytemu oświaty” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2018 nr UDA.POWR.02.10.00-00-0001/16-03

Zapytanie

Załącznik_1

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_4 (doc)

                                 WYNIKI

2018-05-17

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług migracji danych oświatowych na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych sytemu oświaty”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2018 nr UDA.POWR.02.10.00-00-0001/16-03

Zapytanie

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

                                 WYNIKI

2017-07-17

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi programistycznej  na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych sytemu oświaty”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2017 nr UDA-POWR.02.10.00-00-0001/16-02.

 

Zapytanie

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

                                 WYNIKI

 

 

2017-07-14

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług projektowania graficznego do systemu na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych sytemu oświaty”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2017 nr UDA.POWR.02.10.00-00-0001/16-02.

 

Zapytanie

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

                                   WYNIKI

 

2017-07-04

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi projektowania interfejsu graficznego (rola GUI Designer)  na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych sytemu oświaty”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2017 nr UDA.POWR.02.10.00-00-0001/16-02.

 

Zapytanie

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

                                   WYNIKI

 

 

2017-06-09

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi programistycznej  na potrzeby realizacji zadań IT Systems and Solutions Sp. z o.o. – Partnera Technologicznego Projektu pt. „Integracja baz danych sytemu oświaty”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 czerwca 2017 nr UDA-POWR.02.10.00-00-0001/16-02.

 

Zapytanie

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

Unieważnienie postępowania na usługę programistyczną

 

2016-08-12

Zapytanie ofertowe, pt. „Integracja baz danych sytemu oświaty”, w ramach projektu  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II (Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, typ operacji nr 8) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 sierpnia 2016 nr UDA.POWR.02.10.00-00-0001/16-00.

 

Zapytanie

Załącznik_2

Załącznik_3

Załącznik_4

Załącznik_5

Załącznik_6

 

Wyniki