Oferta » Aplikacje » Program do obsługi sprawozdań budżetowych

Aplikacja do obsługi sprawozdań budżetowych, pozabudżetowych i finansowych przeznaczona dla jednostek instytucji budżetowych oraz samorządu terytorialnego: powiatów, urzędów miast i gmin. Stanowi ona kompleksowy system informatyczny automatyzujący zbieranie wszystkich wymaganych przepisami sprawozdań jednostkowych, a na ich podstawie tworzenie zbiorówek sprawozdań.


Ideą systemu jest zautomatyzowanie procesu tworzenia sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych i przekazywanie tych sprawozdań w formie elektronicznej.

 


Możliwości systemu

 1. Tworzenie, weryfikacja i transmisja kompletu sprawozdań budżetowych oraz pozabudżetowych
 2. Obsługa sprawozdań finansowych bilanse
 3. Opisówki oraz inne raporty analityczne
  1. - Wykonanie budżetu w formie układu wykonawczego
  2. - Wykonanie budżetu w formie grup paragrafów (budżet)
  3. - Wykorzystanie dotacji na zadania zlecone (układ wykonawczy)
  4. - Wykonanie budżetu wg działu i źródła finansowania
  5. - Wykonanie budżetu wg jednostek organizacyjnych
 4. Automatyzacja procesu przeksięgowań wykonania dochodów i wydatków.

 

« powrót