Oferta » Aplikacje » PlanZP - System do obsługi zamówień publicznych

System PlanZP monitoruje próby przekroczenia progu do 30 000 EURO.

PZP przeznaczony jest do planowania zamówień publicznych z poziomu jednostki, a także stanowisk merytorycznych. Za jego pomocą możemy kontrolować realizację planu oraz wprowadzać potrzebne zmiany w planie zamówień publicznych na określony rok.

 


FUNKCJONALNOŚĆ PROGRAMU

  1. generowanie raportów w formatach edytowalnych i nieedytowalnych.
  2. kontrola wprowadzanych dane wg ustalonej szczegółowości oraz weryfikacja wprowadzonych wartości.
  3. możliwość tworzenia przez użytkownika jednostkowych planów zamówień publicznych
  4. automatyczne sumowanie wartości zamówienia w kwocie netto w PLN oraz w
  5. zmiany rocznego planu zamówień
  6. raporty i wnioski o wszczęcie postępowania z zastosowaniem ustawy lub bez
  7. elastyczność i modułowa budowa systemu
  8. aplikacja jest stale rozwijana i doskonalona
  9. system jest tworzony przy udziale wieloletnich ekspertów w dziedzinie zamówień publicznych

 

« powrót